Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu www.anwo.com.pl

I. Informacje ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Anwo - należy przez to rozumieć Anwo J. i A. Dawid Sp. J. z siedzibą przy ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin; NIP: 713-00-11-253; Regon:430766143; KRS: 0000086550

Kupującym, Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy sklep.anwo.com.pl prowadzony przez Anwo na swoim portalu internetowym pod adresem www.sklep.anwo.com.pl;

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Anwo, za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie https://sklep.anwo.com.pl/pl/i/Regulamin/3 dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Oferta przedstawiona w sklepie www.sklep.anwo.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

II. Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Anwo zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
a) za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki.
W przypadku zamówienia, w którym są produkty:
- szyte na miarę,
- tkaniny cięte z metra
lub, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 1000 zł brutto jedyną możliwą formą
zapłaty jest płatność przelewem, systemie płatności.pl.
b) przelewem bankowym - na konto firmy Anwo J. i A. Dawid Sp. J.
02 1240 5497 1111 0010 5317 2160 tytułem sklep Anwo: numer zamówienia".
c) płatność e-przelewem - transakcję realizuje system platnosci.pl
d) sprzedaż ratalna za pośrednictwem banku Credit Agricole, więcej informacji TUTAJ

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu, ewentualnie poprzez e-mail wysłany na adres: michalowska@anwo.com.pl

2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji;
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:

02 1240 5497 1111 0010 5317 2160
Anwo J. i A. Dawid Sp.J., ul. Bursaki 18A, 20-150 Lublin, Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEKAO O. w Lublinie
tytułem: sklep Anwo: numer zamówienia

Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

5. Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.

6. Sklep sklep.anwo.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu. W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

IV. Czas realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.

2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie to: czas przygotowania zamówienia do wysyłki + przewidywany czas dostawy.

3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia zamówienia, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 7-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Anwo zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Wysyłka zamówienia

1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską (FEDEX) z zastrzeżeniem, że wszystkie karnisze wysyłane są tylko i wyłącznie kurierem.

2. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:
W przypadku 100% przedpłaty:

  • Kurier - 12,90 zł, czas dostawy średnio w 24h;

W przypadku płatności za pobraniem:

  • Kurier - 14,80 zł, czas dostawy średnio w 24h;

 

W przypadku towarów dłużycowych np. karnisze i 100% przedpłaty:

  • Kurier – towar do 2m – 19zł, czas dostawy średnio 24h;
  • Kurier – towar od 2-3m – 27zł, czas dostawy średnio 24h;

 

W przypadku towarów dłużycowych np. karnisze i płatności za pobraniem:

  • Kurier – towar do 2m – 21zł, czas dostawy średnio 24h;
  • Kurier – towar od 2-3m – 29zł, czas dostawy średnio 24h;

 

4. Wybór firmy kurierskiej należy do Anwo i ma na celu jak najszybszą wysyłkę zamówienia.

5. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

6. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

7. Zmiana dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji z paragonu na fakturę VAT jest możliwa w ciągu 30 dni od momentu wystawienia dokumentu.

VI. Zmiany w zamówieniu

1. Ze względu na to, że większość naszych produktów jest szytych pod aktualne zamówienie (nie posiadamy magazynu produktów) zmiany w zamówieniu są bardzo ograniczone.

2. Zmiany dotyczące produktów szytych na miarę można zgłaszać w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia. W przypadku chęci dokonania zmiany prosimy o jak najszybszy kontakt na adres e-mailowy michalowska@anwo.com.pl.

VII. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

1. Anwo odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz.93 ze zm.).

2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.).
3. Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego (kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia) i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:
Anwo J. i A. Dawid Sp. J.
Zwrot anwo.com.pl
ul. Bursaki 18A
20-150 Lublin.
Przy czym koszty odesłania towaru do sklepu ponosi Kupujący.

4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, tkaniny cięte z metra oraz haft komputerowy wykonywany na zamówienie) lub umowa dotyczy świadczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.).

6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

7. W stanie nienaruszonym jest towar, który:
* nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony;
* jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
* posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta;
* zwracany jest z dowodem zakupu.

8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz najniższym kosztom przesyłki do klienta, oferowanych przez Sklep. Pieniądze są zwracane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

VIII. Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:
Anwo J. i A. Dawid Sp. J.
Reklamacje anwo.com.pl
ul. Bursaki 18A
20-150 Lublin.

2. Do przesyłki należy załączyć:
- opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego).
- Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.

3 .Klient w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.

5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)

6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

7. Klient może skorzystać z adresu Działu Kontroli Jakości i w wygodny sposób przekazać swoje uwagi dotyczące pracy naszej firmy. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, podejmiemy odpowiednie kroki naprawcze.

8. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Anwo za pobraniem nie będą odbierane.

9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość opłaty pocztowej za odesłanie towaru.

10. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.

11.W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.

12.W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.

IX. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością. Powołane w Sklepie nazwy producentów i znaki towarowe użyte są jedynie w celach informacyjnych.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Anwo.

3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Anwo, z zastrzeżeniem z pkt I. 9.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.). Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

6. Anwo, z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.

7. Anwo nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdą państwo na naszej stronie polityka prywatności

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

2. Anwo uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
4) siły wyższej.

3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Anwo zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.sklep.anwo.com.pl

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską (FEDEX) lub Pocztę Polską z zastrzeżeniem, że wszystkie karnisze wysyłane są tylko i wyłącznie kurierem. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl